Bears and More

I started making bears when I was 14. My first one was far from impressive, but threw the years they have become quite personable. Unfortunately I did not take the advice of my Grandmother; to take a picture of each bear before it went to it's new home, but I do have pictures of some. Also, I started making them out of real fur which added a whole new dimention of pleasure to my work. 

 

 

Jag började sy nallar när jag var 14. Min första nalle var långt ifrån imponerande, men genom åren har de blivit rätt personliga. Tyvärr följade jag inte mormors råd av att ta kort på varje nalle innan den försvann till sitt nya hem, men några bilder har jag. Jag har också börjat göra nallar av äkta päls vilket har gett en hel ny dimentiontill arbetstets nöje.

 

Simon, in the middle is made from Persian Lamb. Simon's twin sisters are made from Muskrat.

 

 

Simon, i mitten, är sytt av Persian Lamb. Simons tvilling systrar är sytt av Bisamråtta.

I made these three "friends" for my best friend when she moved back home to South Africa. Timmy, the white bear, is made from rabbit. Big Mamma, the rabbit, is made from silver fox. The little grey bear, who I still don't know the name of, is also made of rabbit.

 

 

Jag gjorde de här tre "vänner" för min bäste vän när hon skulle flytta hem till Sydafrika. Timmy, den lilla vita bjornen, är gjord av kanin. Big Mamma, kaninen, är gjord av silver räv. Den lilla grå bjornen, som jag ännu inte vet vad han heter, är också gjord av kanin.

We decided to make lifesize dolls in the daycare. Unfortunately I did not get a picture of the first doll we made, and Hannah's is yet to be done, but hopefully I'll get around to that soon. This is Thato and her doll.

Vi bestämde oss för att göra stora dockor i verksamheten. Tyvärr tog jag inga kort på den första dockan och Hannahs är ännu inte färdig, men förhoppningsvis hittar jag tid till det snart. Det här är Thato med sin docka.

Diaper Cakes. I was so fascinated when I saw one of these for the first time that I just knew I needed to try to make one. They are fun to make and can be as big or as small as needed. I warmly recommend them to anybody who is looking to give a larger practical gift to an expectant or new mother. Each of these cakes is made of an economy sized package of diapers, blanket, towel, toys, teethers, bath products, bottle, etc.

 

 

Blöjtårtor. Jag var så tagen första gången jag såg en blöjtårta att jag bara visste jag behövde göra en själv. De är roliga att göra och kan bli så stora eller så små som behövs. Jag rekommenderar de varmt till vem som helst som letar efter en större men praktiskt present till en blivande eller ny mamma. Var tårta innehåller en ekonomi paket blöjor, filt, badduk, leksaker, bitring, bad produkter, nappflaska, m.m.

 

Kontakt Info

(KARTA)

 

Post Address:

Fridtunag 21

58212  Linköping

 

Home Telephone:

013-148331

 

Mobile Telephone:

0737-774930

 

Email:

dagmamma@ladybughomedaycare.se

Susan Sundström Post Address: Telefon: Email:

Familjedaghem, Fridtunag 21, lgh 1201 013-148331 dagmamma@ladybughomedaycare.se

Pedagogiskt Omsorg 582 12 Linköping 0737-774930