Curtain

I decided to paint Hannah's curtain when we found that it wasn't keeping the light out in the mornings. I knew I wanted something that would grow with her and preferably something "natural". The final came from result two different pictures.

 

 

Jag bestämde mig för att måla Hannahs gardin när vi upptäckte att den inte fungerade med att hålla bort ljuset på morgonen. Jag visste jag ville att det skulle växa med henne och helst någonting "naturligt". Resultated kom från två olika källor.

I don't always get things right from the beginning. Just look at the boy's hairline to the left! Fortunately I noticed it before I was done. Now look at the hairline in the final product below.

 

 

Det blir inte alltid rätt från början. Titta t.ex på pojkens hårlinje till vänster! Som tur var upptäckte jag det innan jag blev färdig. Titta nu på hårlinjen på slutresultatet nedan.

Kontakt Info

(KARTA)

 

Post Address:

Fridtunag 21

58212  Linköping

 

Home Telephone:

013-148331

 

Mobile Telephone:

0737-774930

 

Email:

dagmamma@ladybughomedaycare.se

Susan Sundström Post Address: Telefon: Email:

Familjedaghem, Fridtunag 21, lgh 1201 013-148331 dagmamma@ladybughomedaycare.se

Pedagogiskt Omsorg 582 12 Linköping 0737-774930