Ladybug Home Daycare

The first thing I painted for the daycare was probably the plant, although it was originally thought to be for my turtles (long story). But the plant ended up being a wall decoration in the play-kitchen instead and then I painted all the other walls to match the wall behind the plant.

 

As for the couch, I had sewn a cover for the couch but didn't really like it being bright yellow (even if the price was really nice). My first thought was to paint a bunch of ants on it but then I quickly realized that it would be difficult and boring to do. Soon after that I decided to paint ladybugs on it instead, and with that I decided to name my daycare Ladybug.

 

And then you can see that I painted the same pattern on the plastic where we hang up our clothes. That was just to brighten up the plastic and make it more interesting.

 

Unfortunately I no longer have these as they didn't really fit in our new apartment.

 

 

 

Det första jag målade till daghemmet var nog växten, fast den var ursprungligen tänkt till mina sköldpaddor(lång historia). Men växten blev istället en väggdekoration i lek-köket och sedan målade jag resten av väggarna för att matcha väggen bakom växten.

 

Vad det gäller soffan, så hade jag sytt ihop en överdrag till soffan men tyckte det var trist med en knallgul soffa (även om det var väldigt billigt). Min första tanke var att måla en massa myror på den men upptäckte rätt snabbt att det skulle vara svårt och tråkigt att göra. Strax därpå kom jag på tanken av nyckelpigor istället och med detta bestämde jag för att kalla min dagverksamhet för Ladybug.

 

Och sedan kan man se att jag har målat likadant på plasten där vi hänger våra kläder, det var för att jag ville pigga upp plasten och göra det lite mer intressant.

 

Tyvärr har inte jag dessa kvar då de passade inte i den nya lägenheten.

Kontakt Info

(KARTA)

 

Post Address:

Fridtunag 21

58212  Linköping

 

Home Telephone:

013-148331

 

Mobile Telephone:

0737-774930

 

Email:

dagmamma@ladybughomedaycare.se

Susan Sundström Post Address: Telefon: Email:

Familjedaghem, Fridtunag 21, lgh 1201 013-148331 dagmamma@ladybughomedaycare.se

Pedagogiskt Omsorg 582 12 Linköping 0737-774930